VYHĽADÁVANIE ZMLUVNÉHO PARTNERA

SIEŤ TRUCKPARTS SIEŤ SERVISOV

Nezáleží na tom, či náhradný potrebujete iba zakúpiť, alebo si ho chcete nechať namontovať: TruckParts váš servisný partner Mercedes-Benz má náhradné diely TruckParts spravidla na sklade alebo budú v prípade potreby čo najrýchlejšie dodané do autorizovanej partnerskej dielne Mercedes-Benz podľa vášho výberu prostredníctvom optimálne zosúladenej logistickej siete. Nájdite ho TruckParts aj vo svojom blízkom okolí – v náhľade mapy alebo prostredníctvom vyhľadávania v okolí po zadaní poštového smerovacieho čísla alebo polohy. Tešíme sa na vašu návštevu.

Ak by ste mali všeobecné otázky alebo podnety týkajúce sa dielov TruckPart, obráťte sa, prosím, na adresu truckparts@daimler.com
Týmto súhlasíte s uložením vašich údajov súvisiacich s dopytom spoločnosťou Daimler Truck AG v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR).